De mkb winstvrijstelling is een regeling die heel handig in het voordeel werkt van ondernemers. Het gaat om een aftrekpost op de winst die je maakt als ondernemer. In essentie is er sprake van een reductie van jouw kosten ten behoeve van belastingen. In dit artikel behandelen we hoe de mkb winstvrijstelling werkt, wie er recht op heeft en wat de voorwaarden ervan zijn.

Hoe werkt de mkb winstvrijstelling?

Nadat de standaard aftrekposten zijn toegepast op het totaal aan winst, wordt er nog eens veertien procent afgehaald van het bedrag. Het totaal aan belastingen is dan gebaseerd op dit nieuw gereduceerd bedrag, wat natuurlijk leidt tot het betalen van minder belasting, waardoor je dus meer geld overhoudt.

Het voordeel van de mkb winstvrijstelling

De vrijstelling is geïntroduceerd om ondernemingen te stimuleren tot het maken van meer winst. Wanneer de ondernemer winst maakt als gevolg van de producten die hij op de markt brengt, is hij gerechtigd tot de vrijstelling die hem in staat stelt minder uit te geven aan belastingen. Dit heeft vanzelfsprekend het voordeel dat de ondernemers dan altijd meer winst willen maken bovenop hetgeen dat hen nu al aanstuurt.

Wie heeft er recht op?

De mkb winstvrijstelling geldt voor alle ondernemers. Ook de zzp’ers die ondernemen horen hierbij.

Je komt dus niet in aanmerking als medegerechtigde. Het type onderneming hoeft trouwens niet te voldoen aan specifieke eisen. Zo zijn zowel de maatschap als de welbekende eenmanszaak allemaal gerechtigd tot de mkb winstvrijstelling. Bovendien krijg je deze vrijstelling automatisch—als je er recht op hebt natuurlijk.

Tip: Online administratie | Handigboekhouden.nl

Wat zijn de voorwaarden van de mkb winstvrijstelling?

Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat je de juiste werkwijze hanteert bij het berekenen van de mkb winstvrijstelling en het totaal aan winst. Een andere volgorde dan hetgeen dat wordt gehanteerd, leidt tot verkeerde cijfers en dat scheelt je dus heel wat geld. Voordat je de veertien procent afhaalt, moet het ingekomen totaal aan winst eerst met de overige aftrekposten worden verminderd. Afhankelijk van jouw onderneming kan dat variëren van de starters- tot de zelfstandigenaftrek. Let dus erop dat je eerst de ondernemersaftrek van het geheel afhaalt, voordat je de veertien procent in rekening brengt.

De mkb winstvrijstelling en verlies

Ook wanneer je verlies lijdt, is de mkb winstvrijstelling van toepassing. Maar in dit geval werkt de regeling dan juist ongunstig. Bij het lijden van verlies kun je verrekenen met de winsten, maar aangezien het verlies dan lager uitkomt na de vrijstelling, moet je uiteindelijk juist meer aan “ongewild” belasting uitgeven.